Podpora procesního řízení

Analýza procesů a vývoj software na míru

Procesní analýza je způsob, jak zjistit a popsat co se v organizaci děje a jak jednotlivé činnosti a lidé přispívají cílům organizace. Využít se dá k mnoha účelům. Obvykle následuje návrh změn procesů za účelem jejich zefektivnění (finanční úspory, rychlost atd.). Velkým přínosem může být také stanovení měřitelných výstupů jednotlivých procesů a jejich navázání na odměňovací systém zaměstnanců.

Způsob a formu analýzy vždy podřídíme konkrétním požadavkům a cílům analýzy.

Jako související službu nabízíme i posouzení podpory procesů vaším informačním systémem a definici požadavků na jeho úpravy pro zvýšení míry jeho využití.

V případě potřeby jsme připraveni vyvinout na míru software pro podporu vybraných procesů.

Předpokladem pro úspěch naší práce je mnohaletá zkušenost získána v desítkách společností, pro které naši specialisté procesní analýzu prováděli, ať už pro účely implementace IS nebo pro účely optimalizace procesů a BPR společností.

Díky našim mnohaletým zkušenostem víme, že k tomu abychom vaše procesy správně popsali a vyvinuli využitelný software, musíme je skutečně sami poznat a ne se jen ptát. V tom vidíme zásadní rozdíl v našem přístupu od konkurence. Na konci projektu nebudeme pro účely předání dodaný software porovnávat s projektovou dokumentací, ale s dosažením plánované úrovně podpory reálného procesu.

Příprava reportingu nad daty z IS včetně návrhu jejich podoby a využití

Pomůžeme vám definovat potřebné ukazatele, včetně interpretace jejich hodnot, pro řízení vybraných firemních procesů, případně celé společnosti. Definici provedeme s ohledem na dosažitelnost dat z vašeho informačního systému, případně vám pomůžeme ho rozšířit o sběr chybějících dat. Podle potřeby vybereme a nasadíme spolu s vámi některý z universálních nástrojů BI nebo připravíme konkrétní reporty přímo na míru. Naši specialisté mají rozsáhlé zkušenosti s různými informačními systémy a různými technologickými platformami. Nejsme vázáni na žádnou konkrétní platformu ani na žádný konkrétní nástroj. Přizpůsobíme se vašim možnostem a potřebám. Cílem našich řešení je naplnit vaše předem dohodnuté očekávání.