IT služby

Monitoring a infrastruktury

Poskytujeme celou oblast služeb souvisejících se správou infrastruktury. Služby sahají od analýzy a návrhu optimalizace nebo rozvoje infrastruktury, přes řešení bezpečnosti až po správu a monitoring. Připravíme kompletní projekt a budeme se podílet na jeho řízení. Můžeme dočasně rozšířit nebo nahradit vaše personální zdroje, případně vám pomoct i s jejich výběrem. Nejsme svázaní se žádnou konkrétní platformou a disponujeme odborníky pro všechny běžně užívané HW a SW platformy.

Vývoj webových a mobilních aplikací

Na zakázku provádíme vývoj specializovaných webových aplikací. Webové aplikace vyvíjíme od prostých web stránek s požadovanou aplikační logikou až po nadstavby informačních systémů. V případě potřeby přizpůsobíme aplikace tak, aby byly dostupné i pro definovaná mobilní zařízení.

E-learning

Nabízíme implementaci řešení školení a testování prostřednictví nástroje eFront. Implementujeme vám cenově velmi dostupný plnohodnotný nástroj pro vytváření vlastních školících materiálů a následné testování. Pomůžeme vám s přípravou školících materiálů včetně sestavení testových otázek z vašich podkladů. Následná správa a případný rozvoj dodaného řešení může být již plně ve vaší režii nebo vám s tím můžeme podle vašich požadavků pomáhat.

Úplný popis nabízeného řešení najdete zde – odkaz na „eFront_obecne_rozšířené“.

Software pro sběr informací na prodejnách pomalu obrátkového zboží

Pokud provozujete prodejnu nebo řetězec prodejen se specializovaným zbožím, které si lidé nekupují každý den, máme pro vás nástroj pro rozvoj vašeho businessu. Abyste mohli správně sestavit sortiment zboží, jeho cenové hladiny a různé další atributy, potřebujete vědět, kdo je váš zákazník, co chce a jak reaguje na vaše marketingové aktivity. Zajisté tyto informace shromažďujete a pracujete s nimi. Naše řešení vám výrazně usnadní sběr těchto informací a především práci s nimi. Jedná se o databázové řešení s přístupem přes web klienta.

Po návštěvě potenciálního zákazníka vyplní prodejce formulář o průběhu prodejního rozhovoru. Informace, které vás zajímají, můžete následně vyhodnocovat v libovolném časovém intervalu a podle nich řídit svou obchodní strategii. V připraveném řešení můžete vyhodnocovat například následující informace:

 • Kolik zákazníků na prodejnu přišlo.
 • O co se zajímali.
 • Pohlaví a věk zákazníků.
 • Důvody proč nenakoupili.
 • O jaké částce při nákupu uvažovali.
 • Jaký je rádius, ze kterého k vám zákazníci chodí.
 • Zda přišli na základě některé z vašich reklamních aktivit.
 • Jak se o vás dozvěděli.

Konkrétní informace, které chcete sbírat a jejich podobu, samozřejmě při implementaci upravíme podle vašich požadavků. Věrohodnost sbíraných dat je možné výrazně zvýšit nasazením web kamer a namátkovou kontrolu zaznamenávaných údajů.

(Ukázka aplikace: – bude doplněn odkaz na demo v případě zahájení aktivního marketingu)

Nadstavba nad IS Pohoda  – přístup přes web rozhraní pro maloobchodní prodejny

Pokud používáte informační systém „Pohoda“ na prodejnách a máte problém se složitostí ovládání pro prodejce, máme pro vás řešení. Vyvinuly jsme webové rozhraní, ve kterém jsme připravili všechny operace, které využívá prodejce. Toto řešení nejen zjednoduší práci prodejcům, ale také výrazně sníží chybovost jejich práce. Řešení zároveň zajistí věrohodnost a možnost vyhodnocení dat. Jeho součástí je i nástroj automatického zakládání skladových karet, který neumožní jejich duplicitní zadávání pro různé varianty a ceny zboží a tím vám umožní skutečně hodnotit prodejní statistiky. V rámci implementace vám nabízíme i přípravu kompletního reportingu prodejních statistik.

Celé řešení je on-line a proto neztrácíte veškeré výhody provázaného řešení.

V případě požadavku přizpůsobíme připravenou funkcionalitu pro vaše potřeby. Stávající funkcionalita je v následujícím rozsahu:

 • Vytvoření nabídky
 • Vytvoření objednávky z nabídky
 • Vytvoření následujících dokladů z objednávky – zálohová faktura, faktura, pokladní doklad
 • Přímý prodej
 • Celá pokladna
 • Přehled skladových zásob